Quy định của Diễn đàn

Osolemio

Moderator
I. Quy định chung về Post bài:
1. Không post bài, comment phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo.
2. Không bàn luận chính trị, đả kích cá nhân, tổ chức cơ quan nhà nước.
3. Không đăng bài liên quan đến nội dung 18+

II. Quy định về Tên nick:
1. Không chứa tên lãnh đạo.
2. Không chứa các từ phản cảm.
3. Không chứa tên các nhân vật liên quan lịch sử, tôn giáo.

III. Quy định về chữ ký.
1. Không để các nội dung phản cảm.
2. Không để link, liên kết ra bên ngoài.
3. Nội dung, cỡ chữ, màu sắc theo format chung của 1TG
 
Top